สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ 5 ถนน วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 045-787014 , 045-787354 โทรสาร 045-787354 , e-mail : [email protected]
​​
​​

​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00002
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00046
เดือนก่อน 00938
ปีนี้ 05545
ปีก่อน 06865
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เทศบาลตำบลทรายมูลขอประชาสัมพันธ์ Infographic เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และ 5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติดเป็นคนใหม่ - 30 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 - 28 พ.ย. 2566(ดู 10) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 - 9 พ.ย. 2566(ดู 60) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 1 พ.ย. 2566(ดู 39) 
  ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี - 1 พ.ย. 2566(ดู 53) 
  เทศบาลตำบลทรายมูล จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) - 31 ต.ค. 2566(ดู 45) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทรายมูล - 27 ต.ค. 2566(ดู 78) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (10 เม.ย. 66) - 10 เม.ย. 2566(ดู 56) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (3 เม.ย. 66) - 3 เม.ย. 2566(ดู 174) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (25 ม.ค. 66) - 25 ม.ค. 2566(ดู 68) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (16 ม.ค. 66) - 16 ม.ค. 2566(ดู 59) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 11 เม.ย. 2565(ดู 471) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - 10 ส.ค. 2564(ดู 670) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - 1 มิ.ย. 2564(ดู 549) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 20 ก.ค. 2566(ดู 174) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ถึงเชื่อมถนนลาดยางสายบ้านคำน้ำเกลี้ยง - 9 มี.ค. 2566(ดู 162) 
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนสายทางระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเหล่าเมยหมู่ที่ 7  - 9 มี.ค. 2566(ดู 208) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 10 ต.ค. 2565(ดู 497) 
  ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเวการาม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๕ ถึง ถนนทรัพย์สาคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 29 ก.ย. 2565(ดู 386) 
  ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 23 ก.ย. 2565(ดู 436) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - 9 ส.ค. 2565(ดู 437) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ - 6 ก.ย. 2565(ดู 488) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๑๐-๑๑ สายเทศบาล ๑๗ - 18 ธ.ค. 2563(ดู 532) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๑ - ถนนเทศบาล ๕) - 18 ธ.ค. 2563(ดู 461) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๘ - ถนนเทศบาล ๑๖) - 18 ธ.ค. 2563(ดู 550) 
  จ้างเหมาจัดมหรสพ นักร้อง วงดนตรี พร้อมหางเครื่อง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างเหมาจัดมหรสพ นักร้อง วงดนตรี พร้อมหางเครื่อง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฟ้าสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างเหมาจัดมหรสพ นักร้อง วงดนตรี พร้อมหางเครื่อง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างเหมาทำกระทงโครงเหล็กพร้อมประดับตกแต่งให้ลอยน้ำได้ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-20
  จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๔๙ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-17
  ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-16

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 44)

ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า (ดู 29)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

วิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ (ดู 37)

ขยะอาหาร จัดการได้ (ดู 102)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน (ดู 436)

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ดู 860)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าพระธาตุฝุ่น (ดู 86)

แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทรายมูล (ดู 636)

ปราชญ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 403)

ลานกิจกรรม

ข้อมูลสถิติการใช้ลานกิจกรรม (ดู 418)

ลานกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเล่นกีฬา/นันทนาการได้ (ดู 618)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

การจัดแสดงสินค้า OTOP ของเทศบาลตำบลทรายมูล (ดู 92)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศจัดตั้งศูนย์ OSS : [31 ต.ค. 2566]
  คำสั่งแต่งตั้ง จนท. OSS : [31 ต.ค. 2566]
  แผนการจัดตั้งศุนย์ OSS : [31 ต.ค. 2566]
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 : [18 ต.ค. 2566]
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [16 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [16 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการติดตามและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [16 ต.ค. 2566]
  ประกาศ-ก.ท.จ.ยส. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 : [20 มิ.ย. 2566]
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 : [20 มิ.ย. 2566]
 


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ


Line Official Account

สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
ศูนย์ข้อมูล

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร