สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ 5 ถนน วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 045-787014 , 045-787354 โทรสาร 045-787354 , e-mail : [email protected]
​​
​​

​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00006
วานนี้ 00045
เดือนนี้ 00880
เดือนก่อน 00946
ปีนี้ 01826
ปีก่อน 05950
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน และการประกวดเต้นบาสโลบ การจัดงานโครงการถนนสายดนตรี (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ประจำปี 2567 - 22 ก.พ. 2567(ดู 63) 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกับ อำเภอทรายมูล Re-x-ray การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน - 13 ก.พ. 2567(ดู 102) 
  เทศบาลตำบลทรายมูล เปิดรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน ปีงบประมาณ 2567 - 13 ก.พ. 2567(ดู 66) 
  ขอเชิญ "บุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี" ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - 31 ม.ค. 2567(ดู 115) 
  ​ขอเชิญ "ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ" ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - 31 ม.ค. 2567(ดู 115) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 22 ม.ค. 2567(ดู 113) 
  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 - 5 ม.ค. 2567(ดู 154) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (10 เม.ย. 66) - 10 เม.ย. 2566(ดู 197) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (3 เม.ย. 66) - 3 เม.ย. 2566(ดู 375) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (25 ม.ค. 66) - 25 ม.ค. 2566(ดู 232) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (16 ม.ค. 66) - 16 ม.ค. 2566(ดู 157) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 11 เม.ย. 2565(ดู 600) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - 10 ส.ค. 2564(ดู 881) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - 1 มิ.ย. 2564(ดู 756) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 20 ก.ค. 2566(ดู 380) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ถึงเชื่อมถนนลาดยางสายบ้านคำน้ำเกลี้ยง - 9 มี.ค. 2566(ดู 354) 
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนสายทางระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเหล่าเมยหมู่ที่ 7  - 9 มี.ค. 2566(ดู 411) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 10 ต.ค. 2565(ดู 692) 
  ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเวการาม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๕ ถึง ถนนทรัพย์สาคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 29 ก.ย. 2565(ดู 497) 
  ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 23 ก.ย. 2565(ดู 632) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - 9 ส.ค. 2565(ดู 558) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ - 6 ก.ย. 2565(ดู 591) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๑๐-๑๑ สายเทศบาล ๑๗ - 18 ธ.ค. 2563(ดู 735) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๑ - ถนนเทศบาล ๕) - 18 ธ.ค. 2563(ดู 573) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๘ - ถนนเทศบาล ๑๖) - 18 ธ.ค. 2563(ดู 758) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท กระดาษใบเสร็จต่อเนื่องโปรแกรมน้ำประปา จำนวน 10 กล่อง สำหรับใช้ในกิจการประปา เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับสำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับกองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๐๙ ยโสธร สำหรับสำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-08
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-08

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู 199)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 222)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

รู้ไว้อุ่นใจกว่าเยอะ "CPR ขั้นพื้นฐาน ช่วยคนใกล้ตัวได้อย่างรวดเร็ว" (ดู 141)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างส่ง SMS (ดู 138)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน (ดู 551)

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ดู 1058)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าพระธาตุฝุ่น (ดู 289)

แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทรายมูล (ดู 852)

ปราชญ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 523)

ลานกิจกรรม

ข้อมูลสถิติการใช้ลานกิจกรรม (ดู 536)

ลานกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเล่นกีฬา/นันทนาการได้ (ดู 808)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

การจัดแสดงสินค้า OTOP ของเทศบาลตำบลทรายมูล (ดู 253)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 : [29 พ.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 : [6 พ.ย. 2566]
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ OSS : [31 ต.ค. 2566]
  คำสั่งแต่งตั้ง จนท. OSS : [31 ต.ค. 2566]
  แผนการจัดตั้งศุนย์ OSS : [31 ต.ค. 2566]
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 : [18 ต.ค. 2566]
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [16 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [16 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการติดตามและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [16 ต.ค. 2566]
 
 

สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี​

สำหรับผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
 


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ


Line Official Account

สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
ศูนย์ข้อมูล

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร