สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ 5 ถนน วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 045-787014 , 045-787354 โทรสาร 045-787354 , e-mail : [email protected]
​​
​​

​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00006
วานนี้ 00021
เดือนนี้ 00612
เดือนก่อน 00368
ปีนี้ 03942
ปีก่อน 06865
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส 01010052.pdf - 8 ก.ย. 2566(ดู 41) 
  วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลทรายมูล จัดทำประชาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 - 16 ส.ค. 2566(ดู 19) 
  ประชาสัมพันธ์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก - 14 มิ.ย. 2566(ดู 93) 
  การคลอดก่อนกำหนด และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด - 1 มิ.ย. 2566(ดู 120) 
  ​ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว - 22 พ.ค. 2566(ดู 165) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทรายมูล ห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล - 9 พ.ค. 2566(ดู 91) 
  ประกาศ เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินฯ บ้านพักสัตวแพทย์และพื้นที่โดยรอบ - 28 เม.ย. 2566(ดู 114) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (10 เม.ย. 66) - 10 เม.ย. 2566(ดู 36) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (3 เม.ย. 66) - 3 เม.ย. 2566(ดู 83) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (25 ม.ค. 66) - 25 ม.ค. 2566(ดู 44) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (16 ม.ค. 66) - 16 ม.ค. 2566(ดู 38) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 11 เม.ย. 2565(ดู 446) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - 10 ส.ค. 2564(ดู 582) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - 1 มิ.ย. 2564(ดู 457) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 20 ก.ค. 2566(ดู 88) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ถึงเชื่อมถนนลาดยางสายบ้านคำน้ำเกลี้ยง - 9 มี.ค. 2566(ดู 118) 
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนสายทางระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเหล่าเมยหมู่ที่ 7  - 9 มี.ค. 2566(ดู 114) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 10 ต.ค. 2565(ดู 411) 
  ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเวการาม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๕ ถึง ถนนทรัพย์สาคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 29 ก.ย. 2565(ดู 367) 
  ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 23 ก.ย. 2565(ดู 348) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - 9 ส.ค. 2565(ดู 414) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ - 6 ก.ย. 2565(ดู 469) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๑๐-๑๑ สายเทศบาล ๑๗ - 18 ธ.ค. 2563(ดู 449) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๑ - ถนนเทศบาล ๕) - 18 ธ.ค. 2563(ดู 441) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๘ - ถนนเทศบาล ๑๖) - 18 ธ.ค. 2563(ดู 464) 
  จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสามัคคี (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๘ ถึง ถนนเทศบาล ๑๒) เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  จ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสระแก้ว เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๘ (ช่วงระหว่างถนนสามลม ถึง ถนนทรัพย์สาคร) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (รายละเอียดตามแบบทต.ทรายมูลกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 14)

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 32)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

ขยะอาหาร จัดการได้ (ดู 23)

ปภ. แนะลดเสี่ยงฟ้าผ่า.. ช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง (ดู 72)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน (ดู 416)

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ดู 788)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าพระธาตุฝุ่น (ดู 67)

แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทรายมูล (ดู 549)

ปราชญ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 374)

ลานกิจกรรม

ข้อมูลสถิติการใช้ลานกิจกรรม (ดู 402)

ลานกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเล่นกีฬา/นันทนาการได้ (ดู 535)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

การจัดแสดงสินค้า OTOP ของเทศบาลตำบลทรายมูล (ดู 72)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศ-ก.ท.จ.ยส. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 : [20 มิ.ย. 2566]
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 : [20 มิ.ย. 2566]
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 : [20 มิ.ย. 2566]
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 : [20 มิ.ย. 2566]
  ข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 : [20 มิ.ย. 2566]
  50-1 ประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 : [12 มิ.ย. 2566]
  50-2 : [12 มิ.ย. 2566]
  50-3 การดำเนินการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา : [12 มิ.ย. 2566]
  50-5 : [12 มิ.ย. 2566]
 


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ


Line Official Account

สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
ศูนย์ข้อมูล

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร