สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ 5 ถนน วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 045-787014 , 045-787354 โทรสาร 045-787354 , e-mail : [email protected]
​​
​​

​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00017
วานนี้ 00027
เดือนนี้ 00447
เดือนก่อน 00694
ปีนี้ 03820
ปีก่อน 05950
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - 9 เม.ย. 2567(ดู 64) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 29 มี.ค. 2567(ดู 63) 
  แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 29 มี.ค. 2567(ดู 56) 
  ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะและเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House) - 13 มี.ค. 2567(ดู 51) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การทำสัญญาเช่าแท่น/แผงจำหน่ายสินค้าบริเวณภายในอาคาร และพื้นที่โดยรอบตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) - 12 มี.ค. 2567(ดู 137) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง บอกเลิกสัญญาเช่าแท่นหรือแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบตลาดสด - 29 ก.พ. 2567(ดู 104) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 74) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 28 พ.ค. 2567(ดู 8) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 20 พ.ค. 2567(ดู 13) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - 24 เม.ย. 2567(ดู 56) 
  ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 22 พ.ย. 2566(ดู 370) 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 16 พ.ย. 2566(ดู 320) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 - 27 ต.ค. 2566(ดู 629) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 15 ธ.ค. 2565(ดู 679) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (10 เม.ย. 66) - 10 เม.ย. 2566(ดู 294) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (3 เม.ย. 66) - 3 เม.ย. 2566(ดู 485) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (25 ม.ค. 66) - 25 ม.ค. 2566(ดู 330) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (16 ม.ค. 66) - 16 ม.ค. 2566(ดู 253) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 11 เม.ย. 2565(ดู 703) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - 10 ส.ค. 2564(ดู 990) 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - 1 มิ.ย. 2564(ดู 858) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  (O15 - 2567) ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (P๖๗๐๓๐๐๕๖๓๒๖) - 26 เม.ย. 2567(ดู 51) 
  (O15 - 2567) ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - 26 เม.ย. 2567(ดู 42) 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 20 ก.ค. 2566(ดู 501) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ถึงเชื่อมถนนลาดยางสายบ้านคำน้ำเกลี้ยง - 9 มี.ค. 2566(ดู 461) 
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนสายทางระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเหล่าเมยหมู่ที่ 7  - 9 มี.ค. 2566(ดู 511) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 10 ต.ค. 2565(ดู 791) 
  ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเวการาม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๕ ถึง ถนนทรัพย์สาคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 29 ก.ย. 2565(ดู 595) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ - 6 ก.ย. 2565(ดู 677) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๑๐-๑๑ สายเทศบาล ๑๗ - 18 ธ.ค. 2563(ดู 833) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๑ - ถนนเทศบาล ๕) - 18 ธ.ค. 2563(ดู 684) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๘ - ถนนเทศบาล ๑๖) - 18 ธ.ค. 2563(ดู 861) 
  จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8843 สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน สำหรับสำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  ซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-24
  จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8843 สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-24
  ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-24
  จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน บน 8132 ยโสธร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-23
  จ้างเหมาซ่อมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๕๗๕๖ ยโสธร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17

ภาพกิจกรรม

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทรายมูล เทศกาลสงกรานต์ 2567 (ดู 56)

พิธีโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตําบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 125)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

(O25 - 2567) ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู 34)

(O25 - 2567)โครงการถนนสายดนตรี (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 48)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

รู้ไว้อุ่นใจกว่าเยอะ "CPR ขั้นพื้นฐาน ช่วยคนใกล้ตัวได้อย่างรวดเร็ว" (ดู 249)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างส่ง SMS (ดู 226)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน (ดู 634)

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ดู 1152)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าพระธาตุฝุ่น (ดู 395)

แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทรายมูล (ดู 943)

ปราชญ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 603)

ลานกิจกรรม

ข้อมูลสถิติการใช้ลานกิจกรรม (ดู 711)

ลานกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเล่นกีฬา/นันทนาการได้ (ดู 886)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

การจัดแสดงสินค้า OTOP ของเทศบาลตำบลทรายมูล (ดู 337)

ดาวน์โหลดใหม่

  (O14 - 2567) รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : [26 เม.ย. 2567]
  (O16 - 2567) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลทรายมูลรายเดือน : [26 เม.ย. 2567]
  (O17 - 2567) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566 : [26 เม.ย. 2567]
  (O9 - 2567) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [26 เม.ย. 2567]
  (O8 - 2567) รายงานผลการดำเนินงาน งบ 67 (รอบ 6 เดือน) : [26 เม.ย. 2567]
  (O35 - 2567) รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : [23 เม.ย. 2567]
  (O33 - 2567) รายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ : [23 เม.ย. 2567]
  (O30 - 2567) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ : [23 เม.ย. 2567]
  (O28 - 2567) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ : [23 เม.ย. 2567]
 
 
 
 

สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี​

สำหรับผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
 


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ


Line Official Account

สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
ศูนย์ข้อมูล

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร