สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

เจตนารมณ์ของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 9

เจตนารมณ์ของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสรอมสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   3 พ.ค. 2564 160
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต   6 ม.ค. 2558 147