สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 20 ก.ค. 2566 464
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ถึงเชื่อมถนนลาดยางสายบ้านคำน้ำเกลี้ยง 9 มี.ค. 2566 428
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนสายทางระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเหล่าเมยหมู่ที่ 7 9 มี.ค. 2566 473
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ต.ค. 2565 757
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเวการาม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๕ ถึง ถนนทรัพย์สาคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 2565 552
ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 ก.ย. 2565 695
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 9 ส.ค. 2565 607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 19 เม.ย. 2565 630
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๗ 20 ม.ค. 2565 469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑ 10 ม.ค. 2565 439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๕ 10 ม.ค. 2565 344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๒ 7 ม.ค. 2565 304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-11 สายเทศบาล 17 25 ม.ค. 2564 572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราฏร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 1 – ถนนเทศบาล 5) หมู่ที่ 16 14 ม.ค. 2564 598
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล8-16) 13 ม.ค. 2564 476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาสงหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-14 สายเทศบาล 10 (ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช-ถนนสระแก้ว1) 12 ม.ค. 2564 542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-16 สายเทศบาล 14 12 ม.ค. 2564 494
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 29 ธ.ค. 2563 485
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ 29 ธ.ค. 2563 488
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวอสฟัทล์ติกคอนกรีท สายสายลม 25 ธ.ค. 2563 217
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 10-16 25 ธ.ค. 2563 217
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 25 ธ.ค. 2563 232
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 18 ธ.ค. 2563 237
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-16 สายเทศบาล 14 หมู่ที่ 1,2,5 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 8 ธ.ค. 2563 283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนฯ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล 22 พ.ย. 2563 269
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-11 สายเทศบาล 17 ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช-ถนนสุวรรณดำริ หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 15 ต.ค. 2563 248
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 1 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 16 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 15 ต.ค. 2563 272
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-14 สายเทศบาล 10 ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช-ถนนสระแก้ว 1 หมู่ที่ 1,2,5 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 14 ต.ค. 2563 269
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 14 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 14 ต.ค. 2563 281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะทางแบบแอสฟัลท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2563 304