สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
(O12) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 ถึง มี.ค.66) -   10 เม.ย. 2566 95
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 301
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   25 มิ.ย. 2562 232