รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 14

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 183
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   25 มิ.ย. 2562 151