ประกาศราคากลาง : เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ 6 ก.ย. 2565 168
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๑๐-๑๑ สายเทศบาล ๑๗ 18 ธ.ค. 2563 178
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๑ - ถนนเทศบาล ๕) 18 ธ.ค. 2563 169
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๘ - ถนนเทศบาล ๑๖) 18 ธ.ค. 2563 200