การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   18 มี.ค. 2565 104
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564   3 พ.ค. 2564 74