สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ผู้นำชุมชน


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ผู้นำชุมชน

ผู้นำชุมชน


นายประสิทธิ์ แสงเผ่น
กำนันตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 094-0098944


นายวิชิต ทองบ่อ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 098-0126575


นายประสิทธิ์ แสงเผ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 094-0098944


นายประสิทธิ์ ทุมเสน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 083-2103519


นายเรวัติ มีชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 063-9257824


นายศุภเจตน์ ทองบ่อ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 080-4755113


นายธวัชชัย พูลสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
เบอร์โทร : 0854919245


นางอำพร แสวงผล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
เบอร์โทร : 090-2988276


นายบุญฤกษ์ แก้วคำจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
เบอร์โทร : 080-3333973