สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 13

เสียภาษีโรงเรือน

หมดเขตเสียภาษีโรงเรือนเมื่อไหร่ครับ

ผู้ตั้งกระทู้ : นายชุมพล หอมหวล IP : 125.141.232.182 เวลา : 2022-03-20 14:10:10 (ดู 449)

หมดเขตเสียภาษี 30 มิถุนายน 2565 ค่ะ

ผู้ตั้งกระทู้ : นางปิยมาส บัวมี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เวลา : 2022-03-21 14:15:29 IP : 171.101.99.44

เรียน คุณชุมชพล  หอมหวล    เทศศาลาตำบลทรายมูล  ได้ดำเนินการประกาศแจ้ง ราคประเมิณทุนทรัีพย์ และสิ่งปลูกสร้าง สำหรัยผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  โดยส่งทางไปรษณี  และ ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล  แล้ว เมื่อ 19 ม.ค. 2565   และสามารถชำระภาษีฯ  ได้ จนถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2565  

ผู้ตั้งกระทู้ : ฝายจัดเก็บ กองคลังเทศบาลตำบลทรายมูล เวลา : 2022-03-21 14:19:27 IP : 171.101.99.44
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :