สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
(O16 - 2567) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลทรายมูลรายเดือน   26 เม.ย. 2567 32
(O21) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งวดที่ 1)   10 เม.ย. 2566 92
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 71
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 66
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 71
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 71
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 50
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 288
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 97
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 131
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 137
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 100
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 163