สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
(O21) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งวดที่ 1)   10 เม.ย. 2566 46
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 34
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 23
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 30
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 31
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 22
(O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 201
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 89
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 100
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 118