สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
(O17 - 2567) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566   26 เม.ย. 2567 35
(O22) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 พ.ย. 2565 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔   8 พ.ย. 2564 148
ประกาศ ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 6) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 และ 2   14 พ.ค. 2564 377
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563   18 พ.ค. 2563 166