สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 15

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-787014
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.saimunmuni.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาลตำบลทรายมูล Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
หมู่ 5 ถนน วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
​โทรศัพท์  045-787014 , 045-787354
View : 1028