สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
(O35) รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566   10 เม.ย. 2566 37
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   11 มี.ค. 2565 130