สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ออนไลน์ : 5

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567   18 ต.ค. 2566 371
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 พ.ย. 2565 169
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   1 ต.ค. 2564 146
เทศบัญญัติงบประมาณ 2565   29 ก.ย. 2564 247
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   3 ธ.ค. 2563 150
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 – 4   24 มิ.ย. 2563 126
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561   1 ต.ค. 2560 195