สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
(O29) ข้อมูลสถิติแสดงผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   31 มี.ค. 2566 35
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2565 149
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   30 มิ.ย. 2563 113
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   4 เม.ย. 2563 162
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   5 ม.ค. 2563 121