สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 9

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
(O33) สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566   3 เม.ย. 2566 20
(O32) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566   27 ธ.ค. 2565 18
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   1 ธ.ค. 2564 71