สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 7

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
(O26 - 2567) ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗   23 เม.ย. 2567 34
(O33) สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566   3 เม.ย. 2566 54
(O32) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566   27 ธ.ค. 2565 54
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   1 ธ.ค. 2564 110