แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 12

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากกรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   7 มี.ค. 2565 103
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเทศบาล 7   12 ม.ค. 2565 157
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   21 ธ.ค. 2564 175
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล12ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   21 ธ.ค. 2564 113
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงโครงสร้างทางปิดผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติก   20 ต.ค. 2564 186
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   14 ต.ค. 2564 142
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   16 ก.ย. 2564 161