อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕... วันที่ 28 พ.ย. 2565 (ดูู 21)

วันที่ 17 พ.ย. 65 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้ออกพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ฯ ข

วันที่ 17 พ.ย. 65 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้ออกพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ฯ ของเทศบาลตำบลทรายมูล ณ ชุมชนหมู่ที่ 15 คุ้มโน..... วันที่ 17 พ.ย. 2565 (ดูู 57)

กิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565... วันที่ 10 พ.ย. 2565 (ดูู 72)

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย... วันที่ 28 ก.ย. 2565 (ดูู 50)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565... วันที่ 13 ก.ย. 2565 (ดูู 189)

ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน เทศบาลตำบลทรายมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน เทศบาลตำบลทรายมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 41)

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมจัดบูธนิทรรศการ การประกวดอำเภอสะอาดดี ณ อบต.ดู่ลาด

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมจัดบูธนิทรรศการ การประกวดอำเภอสะอาดดี ณ อบต.ดู่ลาด... วันที่ 23 ส.ค. 2565 (ดูู 103)

นายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูลเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศน์โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 18 ส.ค. 65 นายทรงศักดิ์  มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูลเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศน์โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ตรีแสน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนทรายมูล โดยได้รับเงินสนับสน..... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 67)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 139)

นายทรงศักดิ ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ลองทำดู หนูทำได้" (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กประถมที่ท้วมและอ้วน) ณ หอประชุมโรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายทรงศักดิ ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ลองทำดู หนูทำได้" (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กประถมที่ท้วมและอ้วน) ณ หอประชุมโรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ จัดทำโครงการโดยศูนย์สุขภาพชุม..... วันที่ 9 ส.ค. 2565 (ดูู 63)

นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกองสาธารณสุขฯ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ณ สวนสาธารณะสระแก้ว

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกองสาธารณสุขฯ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ณ สวนสาธารณะสระแก้ว ... วันที่ 3 ส.ค. 2565 (ดูู 81)

ตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล ได้มีการจัดระเบียบ พัฒนา ปรับปรุงใหม่ !! พร้อมให้ประชาชนมาจับจ่าย ซื้อสินค้าแล้ว

     ด้วยเทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดระเบียบ พัฒนา ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล ซึ่งย้ายมาสถานที่ตั้งเดิม บริเวณหมู่ที่ 16 โดยแบ่งโซนการจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง  เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ต่างๆ รวมถึงอาหารที่มีการแปรรูปปรุงสําเร็จ เพื่อยกระดับให้เป็นตลาดดีมีมาตรฐาน น่า..... วันที่ 24 มิ.ย. 2565 (ดูู 126)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายมูล ออกทัศนศึกษา

นายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล พร้อมผู้บริหารและคณะสภาเทศบาล ร่วมกับศูนย์สุขภาพอำเภอทรายมูล พานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายมูล ออกทัศนศึกษา ไหว้พระ 7 วัด 1. วัดป่าทรายมูล 2. วัดพระธาตุฝุ่น 3. วัดป่าธรรมวิเวการาม 4. วัดสิงห์ทองเหนือ 5. วัดบูรพารามใต้..... วันที่ 23 มิ.ย. 2565 (ดูู 132)

ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี 2565

ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี 2565... วันที่ 23 พ.ค. 2565 (ดูู 262)

พิธีเปิดจุดตรวจ/บริการ ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

         11 เม.ย. 2565 เทศบาลตำบลทรายมูล โดยนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล นายทรงศักดิ์ มูลสาร มอบหมายให้ นางขวัญใจ  แก้วดวงใหญ่ เลขานุการนายกฯ หน.สป. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทรายมูล ณ. จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ..... วันที่ 11 เม.ย. 2565 (ดูู 198)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565... วันที่ 11 เม.ย. 2565 (ดูู 89)

กองสาธารณสุขฯ และงานเทศกิจ เทศบาลตำบลทรายมูล ลงพื้นที่จัดล็อคจำหน่ายสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สวนสาธารณะสระแก้ว

ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล..      ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล (เป็นการชั่วคราว) เพื่อปรับปรุงอาคารตลาดสดและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป      วันที่ 21 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ และงานเทศกิจ เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดล็อคจำหน่ายสินค้าให้..... วันที่ 21 มี.ค. 2565 (ดูู 142)

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 มีนาคม  2565  นายทรงศักดิ์  มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  มอบหมายให้ประธานสภาเทศบาลและปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลและผู้อำนวยการกองคลังที่มารายงานตัว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ... วันที่ 3 มี.ค. 2565 (ดูู 99)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 21 ม.ค. 2565 (ดูู 110)

ท.ต.ทรายมูล เปิดงานวันแรกแห่งปี 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล นายทรงศักดิ์ มูลสาร มอบหมายให้ คุณหมอจันทรา แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณหมออัจฉริยา มะลิลำ หัวหน้า อัศววิศิษฐ์ โพธิคำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานอุปกรณ์ชุดตรวจโควิด 19

ท.ต.ทรายมูล  เปิดงานวันแรกแห่งปี  2565  นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  นายทรงศักดิ์  มูลสาร  มอบหมายให้ คุณหมอจันทรา  แสนจันทร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คุณหมออัจฉริยา   มะลิลำ หัวหน้า อัศววิศิษฐ์  โพธิคำ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประ..... วันที่ 4 ม.ค. 2565 (ดูู 242)