สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทรายมูล เทศกาลสงกรานต์ 2567

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทรายมูล เทศกาลสงกรานต์ 2567... วันที่ 11 เม.ย. 2567 (ดูู 16)

พิธีโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตําบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรี เปิดพิธีโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตําบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... วันที่ 4 เม.ย. 2567 (ดูู 53)

คณะผู้บริหาร ศึกษาดูระบบกรองน้ำประปา เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภค บริโภค

นายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล นายทองเหมาะ พึ่งแย้ม ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปบ้านม่วงอ่อน อบต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร ลงพื้นที่ศึกษาดูระบบกรองน้ำประปา เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภค บริโภค... วันที่ 4 เม.ย. 2567 (ดูู 13)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 (2 เม.ย. 67)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 (2 เม.ย. 67)... วันที่ 2 เม.ย. 2567 (ดูู 14)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 29)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567... วันที่ 15 ม.ค. 2567 (ดูู 294)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 29 พ.ย. 2566 (ดูู 265)

ประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี พ.ศ. 2566

ประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 99)

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 6 พ.ย. 2566 (ดูู 189)

ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า

ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ... วันที่ 19 ต.ค. 2566 (ดูู 138)

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 16 ตุลาคม 2566   นายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล ประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2566... วันที่ 16 ต.ค. 2566 (ดูู 86)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... วันที่ 19 ก.ย. 2566 (ดูู 121)

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปี พ.ศ. 2566

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 232)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี 2566... วันที่ 12 ก.ย. 2566 (ดูู 145)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึง 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเวลาดี นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองนครพนม... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 113)

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 21 ส.ค. 2566 (ดูู 85)

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปี 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายทรงศักดิ์ มูลสาร ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทรายมูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปี 2566 ของศูนย์สุขภาพชุมชนทรายมูล โรงพยาบาลทรายมูล โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทรายมูล... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 91)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 10 ส.ค. 2566 (ดูู 75)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 103)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 116)