สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 18

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
(O38) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   27 เม.ย. 2566 28
(O38) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   27 เม.ย. 2566 23
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   1 ต.ค. 2564 89
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   1 ต.ค. 2564 78
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563   25 มิ.ย. 2563 99
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2562 99
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)   19 ต.ค. 2561 343
รายงานผลการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-2561   30 เม.ย. 2561 227