สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
(O38) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   27 เม.ย. 2566 38
(O38) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   27 เม.ย. 2566 34
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   1 ต.ค. 2564 103
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   1 ต.ค. 2564 85
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563   25 มิ.ย. 2563 109
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2562 110
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)   19 ต.ค. 2561 366
รายงานผลการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-2561   30 เม.ย. 2561 255