สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20.86 เมตร สูง 3.366 เมตร
เปิดไฟล์
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 6 กันยายน 2565   View : 470
ประกาศราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๑๐-๑๑ สายเทศบาล ๑๗  (ดู 449)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๑ - ถนนเทศบาล ๕)  (ดู 441)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๘ - ถนนเทศบาล ๑๖)  (ดู 464)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ  (ดู 470)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :