สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 80
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 105
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 101
รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 99
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 105
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 88
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 103
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 107
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 91
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 94
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 101
รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 98
รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 83
คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 96
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 104
คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 89
รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 101