รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 53
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 64
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 62
รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 56
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 71
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 52
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 59
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 60
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 58
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 61
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 65
รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 65
รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 55
คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 57
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 66
คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 49
รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 62