สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 88
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 114
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 109
รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 117
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 115
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 98
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 113
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 116
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 107
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 106
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 112
รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 107
รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 90
คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 106
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 113
คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 99
รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 111