สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 111
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 138
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 134
รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 154
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 149
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 117
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 136
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 141
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 141
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 129
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 133
รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 125
รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 112
คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 128
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 139
คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 124
รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 138