สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทรายมูล


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทรายมูล

เทศบาลตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานสังกัดเทศบาลตำบลทรายมูล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 7 มีนาคม 2565   View : 540
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :