สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วมาช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายกันนะคะเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
#ติดต่อขอรับทรายอะเบทได้ที่ อสม ในชุมชนของท่านหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทรายมูลในวันเวลาทำการค่ะ
เปิดไฟล์
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 14 มิถุนายน 2566   View : 94
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 330)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 231)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 276)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 452)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 357)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 337)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 592)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :