สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

​ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว


ออนไลน์ : 52

หัวข้อ :: ​ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว

ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสัตว์มาฉีดวัคซีนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสาธารณะสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566   View : 322
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 398)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 314)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 336)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 525)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 430)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 397)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 660)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :