สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

​ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ​ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
และวงดนตรีโฟล์คซองงานถนนสายดนตรี (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันที่ ๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ณ สวนสาธารณะสระแก้ว ทต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
#ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย-หญิง)
#ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง (รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และ รุ่นอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
#หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดตามประกาศ
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566   View : 224
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 398)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 314)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 336)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 525)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 430)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 397)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 660)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :