วันที่ 17 พ.ย. 65 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้ออกพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ฯ ข


ออนไลน์ : 11

Gallery :: วันที่ 17 พ.ย. 65 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้ออกพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ฯ ข
วันที่ 17 พ.ย. 65 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
ได้ออกพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ฯ ของเทศบาลตำบลทรายมูล ณ ชุมชนหมู่ที่ 15 คุ้มโนนสะอาด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทรายมูล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ให้การต้อนรับ
ขอเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนมาร่วมลดโลกร้อนด้วยการทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือนกัน
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565   View : 58