สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 20

Gallery :: โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึง 1 กันยายน 2566
ณ โรงแรมเวลาดี นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองนครพนม
วันที่ : 1 กันยายน 2566   View : 39