พระราชินี ร 10
เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
******* เทศบาลตำบลทรายมูล ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดได้โปรด แจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน กำนั้น อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล ในเขตพื้นที่ของท่าน เพื่อเป้นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ พบบเห็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือต่างจังหวัด สามารถโทรแจ้งได้ที่ 045-787354 ทุกวันในเวลาราชการ *******
********** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร **********

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Email : pcsaimun@gmail.com