อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี 2565

ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี 2565... วันที่ 23 พ.ค. 65 (ดูู 5)

พิธีเปิดจุดตรวจ/บริการ ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

         11 เม.ย. 2565 เทศบาลตำบลทรายมูล โดยนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล นายทรงศักดิ์ มูลสาร มอบหมายให้ นางขวัญใจ  แก้วดวงใหญ่ เลขานุการนายกฯ หน.สป. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทรายมูล ณ. จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ..... วันที่ 11 เม.ย. 65 (ดูู 68)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565... วันที่ 11 เม.ย. 65 (ดูู 25)

กองสาธารณสุขฯ และงานเทศกิจ เทศบาลตำบลทรายมูล ลงพื้นที่จัดล็อคจำหน่ายสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สวนสาธารณะสระแก้ว

ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล..      ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล (เป็นการชั่วคราว) เพื่อปรับปรุงอาคารตลาดสดและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป      วันที่ 21 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ และงานเทศกิจ เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดล็อคจำหน่ายสินค้าให้..... วันที่ 21 มี.ค. 65 (ดูู 41)

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 มีนาคม  2565  นายทรงศักดิ์  มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  มอบหมายให้ประธานสภาเทศบาลและปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลและผู้อำนวยการกองคลังที่มารายงานตัว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ... วันที่ 3 มี.ค. 65 (ดูู 36)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 21 ม.ค. 65 (ดูู 54)

ท.ต.ทรายมูล เปิดงานวันแรกแห่งปี 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล นายทรงศักดิ์ มูลสาร มอบหมายให้ คุณหมอจันทรา แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณหมออัจฉริยา มะลิลำ หัวหน้า อัศววิศิษฐ์ โพธิคำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานอุปกรณ์ชุดตรวจโควิด 19

ท.ต.ทรายมูล  เปิดงานวันแรกแห่งปี  2565  นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  นายทรงศักดิ์  มูลสาร  มอบหมายให้ คุณหมอจันทรา  แสนจันทร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คุณหมออัจฉริยา   มะลิลำ หัวหน้า อัศววิศิษฐ์  โพธิคำ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประ..... วันที่ 4 ม.ค. 65 (ดูู 102)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564... วันที่ 16 พ.ย. 64 (ดูู 171)

ท่านนายกฯทรงศักดิ์, ท่านรองฯเด่นศักดิ์, ท่านรองฯสัมภาษณ์, ท่านหัวหน้ากองช่างและท่านหัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ที่ 2

นายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล, นายเด่นศักดิ์ แก้วดวงใหญ่ รองนายกเทศมนตรีฯ, นายสัมภาษณ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีฯ, นายปรีชา ฤกษ์มาสกุล หัวหน้าสำนักปลัดฯ และนายพงษ์ศักดิ์ ตรีแสน  ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขน้ำประปาหมู่ที่ 2... วันที่ 1 พ.ย. 64 (ดูู 119)

เทศบาลตำบลทรายมูลร่วมกับ อำเภอทรายมูล สาธารณสุขอำเภอทรายมูล และสถานีตำรวจภูธรทรายมูล ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล

วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทรายมูลร่วมกับ อำเภอทรายมูล สาธารณสุขอำเภอทรายมูล และสถานีตำรวจภูธรทรายมูล  ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 และได้ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ ถนนโดยรอบตลาดสด พร้อมทั้งล้างถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน..... วันที่ 25 ต.ค. 64 (ดูู 199)

ลงพื้นที่ตลาดสดเพื่อตรวจโควิด-19 ให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ทต.ทรายมูล

วันที่ 21 ต.ค.64 เวลา 15.00  น.ท่านนายอำเภอทรายมูล ท่านหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอทรายมูล ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ สภ.ทรายมูล กองสาธารณสุข ทต.ทรายมูลและท่านหัวหน้าสำนักปลัด ทต.ทรายมูล ลงพื้นที่ตลาดสดเพื่อตรวจโควิด19  ให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ทต.ทรายมูล... วันที่ 22 ต.ค. 64 (ดูู 94)

(หมู่ที่ 3) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน Free Wi-Fi

ทีมงานเทศบาลตำบลทรายมูล ลงพื้นที่แนะนำวิธีสมัครและวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน (Saimun City Free Wi-Fi)... วันที่ 21 ต.ค. 64 (ดูู 38)

(หมู่ที่ 1) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน Free Wi-Fi

ทีมงานเทศบาลตำบลทรายมูล ลงพื้นที่แนะนำวิธีสมัครและวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน (Saimun City Free Wi-Fi)... วันที่ 20 ต.ค. 64 (ดูู 81)

(หมู่ที่ 2) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน Free Wi-Fi

ทีมงานเทศบาลตำบลทรายมูล ลงพื้นที่แนะนำวิธีสมัครและวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน (Saimun City Free Wi-Fi)... วันที่ 20 ต.ค. 64 (ดูู 42)

(หมู่ที่ 5) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน Free Wi-Fi

ทีมงานเทศบาลตำบลทรายมูล ลงพื้นที่แนะนำวิธีสมัครและวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน (Saimun City Free Wi-Fi)... วันที่ 19 ต.ค. 64 (ดูู 77)

(หมู่ที่ 16) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน Free Wi-Fi

ทีมงานเทศบาลตำบลทรายมูล ลงพื้นที่แนะนำวิธีสมัครและวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน (Saimun City Free Wi-Fi)... วันที่ 19 ต.ค. 64 (ดูู 39)

(หมู่ที่ 4) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน Free Wi-Fi

ทีมงานเทศบาลตำบลทรายมูล ลงพื้นที่แนะนำวิธีสมัครและวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน (Saimun City Free Wi-Fi)... วันที่ 18 ต.ค. 64 (ดูู 107)

(หมู่ที่ 15) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน Free Wi-Fi

ทีมงานเทศบาลตำบลทรายมูล ลงพื้นที่แนะนำวิธีสมัครและวิธีเข้าใช้งาน Internet ชุมชน (Saimun City Free Wi-Fi)... วันที่ 18 ต.ค. 64 (ดูู 48)

ทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมด้วยช่วยกันกับชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน พร้อมจิตอาสาทำความสะอาดตามถนนหนทาง ตรอกซอย หน้าบ้านน่ามอง... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 78)

เทศบาลตำบลทรายมูลพัฒนาพื้นที่

เทศบาลตำบลทรายมูลพัฒนาพื้นี่ชุมชนทุกวันพฤหัสบดี... วันที่ 5 ก.ย. 64 (ดูู 111)