ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 19 เม.ย. 65 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๗ 20 ม.ค. 65 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑ 10 ม.ค. 65 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๕ 10 ม.ค. 65 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๒ 7 ม.ค. 65 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-11 สายเทศบาล 17 25 ม.ค. 64 303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราฏร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 1 – ถนนเทศบาล 5) หมู่ที่ 16 14 ม.ค. 64 378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล8-16) 13 ม.ค. 64 263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาสงหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-14 สายเทศบาล 10 (ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช-ถนนสระแก้ว1) 12 ม.ค. 64 324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-16 สายเทศบาล 14 12 ม.ค. 64 279
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 29 ธ.ค. 63 265
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ 29 ธ.ค. 63 303
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวอสฟัทล์ติกคอนกรีท สายสายลม 25 ธ.ค. 63 46
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 10-16 25 ธ.ค. 63 41
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 25 ธ.ค. 63 44
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 18 ธ.ค. 63 44
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-16 สายเทศบาล 14 หมู่ที่ 1,2,5 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 8 ธ.ค. 63 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนฯ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล 22 พ.ย. 63 42
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-11 สายเทศบาล 17 ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช-ถนนสุวรรณดำริ หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 15 ต.ค. 63 56
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 1 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 16 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 15 ต.ค. 63 51
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-14 สายเทศบาล 10 ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช-ถนนสระแก้ว 1 หมู่ที่ 1,2,5 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 14 ต.ค. 63 43
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 14 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 14 ต.ค. 63 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะทางแบบแอสฟัลท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 63 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านทรายมูล หมู่ 14 จำนวน 3 บ่อ เทศบาลตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เม.ย. 63 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะทางแบบแอสฟัลท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เม.ย. 63 70
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล 24 เม.ย. 63 89
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะทางแบบแอสฟัลท์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เม.ย. 63 70
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เม.ย. 63 71
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะทางแบบแอสฟัลท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เม.ย. 63 73
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 24 มี.ค. 63 46