ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ! ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากเทศบาลตำบลทรายมูลกำลังดำเนินการขุดลอกไหล่ทางเพื่อขยายผิวจราจรในเขตพื้นที่หมู่ 14 จึงอาจทำให้น้ำประปาไม่ไหลในเขตพื้นที่การก่อสร้างดังกล่าว 5 ต.ค. 2565 12
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง 12 ก.ย. 2565 51
ประกาศเทศบาล การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทรายมูล 9 ก.ย. 2565 32
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 29 ส.ค. 2565 55
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) 11 ส.ค. 2565 49
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ 1 ส.ค. 2565 87
ขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตร เฟส 3 11 ก.ค. 2565 38
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ 5 ก.ค. 2565 30
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาบตำบลทรายมูล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 มิ.ย. 2565 57
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินออนไลน์ 27 มิ.ย. 2565 69
การยื่นฟ้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิ.ย. 2565 49
ระเบียบเทศบาลตำบลทรายมูล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2565 31 พ.ค. 2565 58
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลทรายมูล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2565 30 พ.ค. 2565 23
ตามหา 150 คนรักบ้านเกิดทั่วประเทศ ร่วมสร้างบ้าน (เมือง) ให้น่าอยู่ 25 พ.ค. 2565 29
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 2565 50
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการขบวนแห่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 2565 35
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการการจุดและปล่อยบั้งไฟ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 2565 40
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการร้านจำหน่วยสินค้า งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 2565 36
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อปพร 2565 3 พ.ค. 2565 41
ขอเชิญเที่ยวงานและร่วมสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 29 เม.ย. 2565 54
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การขับเคลื่อนภารกิจ การร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่งสื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News) 12 เม.ย. 2565 81
พิธีเปิดจุดตรวจ/บริการ ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 11 เม.ย. 2565 57
เทศบาลตำบลทรายมูลโดยนายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีฯได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและป้องกันฯ อำนวยความสะดวกประชาชนที่ข้ามถนนบริเวณแยกศาลหลักเมือง 1 เม.ย. 2565 77
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ "บอกดิน ๓" 18 มี.ค. 2565 89
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 19 ม.ค. 2565 112
โครงการพาณิชย์ลดราคา! ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชช่วยเกษตรกร 12 ม.ค. 2565 119
ประกาศเทศบาล!! เรื่อง "นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 5 ม.ค. 2565 107
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทรายมูล 15 ธ.ค. 2564 130
การขยายระยะเวลาโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตกร" 14 ธ.ค. 2564 127
การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๒๒๕๖๔ 14 ธ.ค. 2564 85