ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การขับเคลื่อนภารกิจ การร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่งสื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News)


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การขับเคลื่อนภารกิจ การร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่งสื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News)


สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้

เปิดไฟล์
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 12 เมษายน 65   View : 24
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 135)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 83)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 95)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 96)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 199)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 178)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 217)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :