โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายมูล ออกทัศนศึกษา


ออนไลน์ : 2

Gallery :: โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายมูล ออกทัศนศึกษา
นายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล
พร้อมผู้บริหารและคณะสภาเทศบาล
ร่วมกับศูนย์สุขภาพอำเภอทรายมูล
พานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายมูล
ออกทัศนศึกษา ไหว้พระ 7 วัด
1. วัดป่าทรายมูล
2. วัดพระธาตุฝุ่น
3. วัดป่าธรรมวิเวการาม
4. วัดสิงห์ทองเหนือ
5. วัดบูรพารามใต้
6. วัดนาโป่ง
7. วัดเทพประทานพร
วันที่ : 23 มิถุนายน 65   View : 10