เทศบาลตำบลทรายมูลช่วยเหลือปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งเทศบาลตำบลทรายมูล นายพิชิต เจริญผล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทรายมูลนำรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายน้ำ และ เติมน้ำจุดผลิตน้ำประปา และ ถังหอน้ำสูง ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลทรายมูล เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค