ข่าวประชาสัมพันธ์ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. 2563 ตามที่อำเภอทรายมูลได้แจ้งกำหนดกิจกรรม จิตอาสา ณ วัดบูรพารามใต้ เทศบาลตำบลทรายมูลได้รับมอบหมายพื้นที่รื้อผักตบชวาและทำความสะอาด โซนบริเวณจากริมห้วย จากสะพานไปจนถึงประมาณต้นมะพร้าว,ต้นยางใหญ่ในวัด ซึ่งเป็นภารกิจปริมาณงานตามสัดส่วนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำบล… แจ้งให้ทุกส่วนนำกำลังเจ้าหน้าที่ทุกคนและอุปกรณ์เครื่องมือ รถยนต์ สนับสนุนร่วมพลังสามีคคี ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราขกุศลฯ การแต่งกายชุดจิตอาสา เสื้อเหลีอง ไม่ใส่กางเกงยีนส์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี