ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล

เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล เพื่อเป็นการเยี่ยวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ระบบผลิตน้ำประปาไม่ทันต่อการให้บริการตามแผนเฉพาะกิจแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งเทศบาลตำบลทรายมูล