ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 จำนวน 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)