ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทรายมูลร่วมกับอำเภอทรายมูล สถานีตำรวจภูธรอำเภอทรายมูลและสาธารณสุขอำเภอทรายมูล บูรณาการร่วมกันออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกลุ่มพ่อแม่ค้าตลาดนัดประชารัฐเทศบาลตำบลทรายมูล ซึ่งมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ในการขอให้งดจำหน่ายสินค้าชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563. เป็นต้นไป และจะแจ้งให้ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าทราบอีกครั้งกรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปลอดภัยปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายทางราชการการป้องกันและเกิดความปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด 19