กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน ในวันที่ 5 ธ.ค. 62 ณ ลำห้วยขี้เป็ด