เทศบาลตำบลทรายมูลร่วมพิธีวันเฉลิมชนพรรษาพระนางเจ้าบรมราชินีฯ 12 ส.ค. 2562