เทศบาลตำบลทรายมูล ช่วยเหลือประชาชนชุมชน ซ.สบายใจ

เมื่อวันที่ 6  ส.ค. 2562  เทศบาลตำบลทรายมูล ออกช่วยเหลือประชาชนชุมชน ซอยสบายใจ ถนนเทศบาล 1 เนื่องจากท่อระบายน้ำในซอยอุดตัน ทำให้น้ำจากท่อระบายดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จึงได้จัดชุดบริการประชาชนเข้าดำเนินการให้กับชุมชนซอยสบายใจ เป็นที่เรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก