เทศบาลตำบลทรายมูล Kick off โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทรายมูล  kick off  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจัดกิจกรรมกิจอาสาพระราชทาน ปรับภูมิทัศ ทำความสะอาด สวนสาธารณะสระแก้ว  โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับ อำเภอทรายมูล ได้คัดเลือก สวนสาธารณะสะแก้ว เป็นสวนสาธารณะระดับอำเภอ  โดยมีนายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอทรายมูลเป็นประธานในพิธี