กองช่างเทศบาลตำบลทรายมูล

นายพงษ์ศักดิ์ ตรีแสง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดชุช่างซ่อมไฟฟ้ากองช่าง ช่วยเหลือประชาชน ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล

Write a Reply or Comment