โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลทรายมูลประจำปี 2562

เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 62 นายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เทศบาลตำบลทรายมูลจัดทำโครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์โรเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมีนาย สรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอทรายมูลเป้นประธาน