กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 13 มิถุนายน 2562

นายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คนงานเทศบาลตำบลทรายมูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคูคลอง รื้อผักตบชวา ทำความสะอาดถนน ตลอดจนสถานที่สาธารณะ ณ วัดบูรพารามใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ร่วมกับ อำเภอทรายมูล อปท.ทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอทรายมูล หน่วยงานราชการในอำเภอทรายมูล ประชาขนจิตอาสาอำเภอทรายมูล โดยมีนายสารวิศ สมพงษ์ นายอำเภอทรายมูลเป็นประธานในพิธี