แบบลงทะเบียนรับการช่วยเหลือของประชาชน กรณีขอด้วยตนเอง และ ขอด้วยผู้แทน