ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

นายสารวิศ สมพงษ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25- 26 พ.ค. 2562
นายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล กล่่าวรายงาน ในงานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบังไฟ ประจำปี 2562 ในระหว่าง 25- 26 พ.ค.2562