งานประเพณีสงน้ำพระธาตุฝุ่น ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลทรายมูล และ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมจัดประเพณีสงน้ำพระธาตุฝุ่น ประจำปี 2562 ณ บริเวณวัดพระธาตุฝุ่น ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล และนายวิเชียร อยู่สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำ พี่น้องประชาชนชาวตำบลทรายมูล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในอำเภอทรายมูล และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คนงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลทรายมูล และองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง