ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล ได้นำข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลทรายมูล ลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีราชาภิเษก ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการออกเสด็จ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทโธสวรรย์ปราสาท และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ชมพิธี ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดบ้านนาโป่ง ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร