เทศบาลตำบลทรายมูลตั้งจุดบริการประชาชนช่าวเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอทรายมูล และ นายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล พันตำรวจเอกศักดิ์ดา ขวัญบุญจันทร์ ผู้กำบับการตำรวจภูธรทรายมูล ข้าราชการส่วนท้องที่ ,ข้าราชการส่วนท้องถิ่น, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิก อปพร. ,อาสาสมัครกู้ภัย ฮุก31 จุดทรายมูล ,พ่อค้า,ประชาชน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกันเปิดจุดบริการประชาชนร่วมอำเภอทรายมูล เพื่อเป็นการเผ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และบริการประชาชน ในการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เมษายน 2562

นายปรีชา ฤกษ์มสกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายนัฐวัฒน์ เจียรพิสิฐ ประธานศูนย์สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลทรายมูล นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทรายมูลร่วมปฏิบัติหน้าที่
นายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจ อาสาสมัคร อปพร.