ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ คือ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 1 (ช่วงระหว่างถนนราษฎร์บูรณะถึงถนนสุวรรณดำริ)

Download (DOCX, 36KB)

Download (DOCX, 23KB)